+ search

Filosofie

Degree type
MA
Language of education
Dutch
Duration
12 months
Tuition fee EU/EEA
Please enquire
Tuition fee Non EU/EEA
Please enquire
Education type
Fulltime,Parttime
Start of program
Please enquire
Application deadline
Please enquire
Accreditations
Netherlands Government
Type of institution
Research University
City
Tilburg

Program description

In de afgelopen honderd jaar is het beeld dat we hadden van de mens, en dus van onszelf, totaal veranderd. Mensen blijken veel complexer te zijn dan we ooit dachten. 

Aan de ene kant zijn mensen minder zelfstandige denkers dan we ooit voor mogelijk hielden: alleen al het vasthouden van een warme beker koffie maakt ons bijvoorbeeld vanzelf hartelijker tegenover vreemden. Anderzijds kunnen we moeilijk ons gevoel van vrijheid ontkennen: we zijn maar mens juist omdat we vrijheid ervaren en verantwoordelijk zijn voor wat we in onze ogen weloverwogen doen. Zo kiezen we er bewust voor om ons aan redelijke regels en wetten te houden en gaan we niet af op onderbuikgevoelens.

Wat zijn de consequenties van onze dubbele aard? 
De mens lijkt dus gespleten. Aan de ene kant is de mens een organisme van vlees en bloed, van instincten, emoties en niet te onderdrukken hartstochten. Aan de andere kant ervaart de mens zich als iemand die op een rationele en redelijke manier bewust opties afweegt. Deze dubbele aard van de mens heeft consequenties voor het nadenken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom het menselijk handelen en de daarbij te dragen verantwoordelijkheid op terreinen van economie en organisatie, recht en psychologie.

Hoe kunnen bedrijven redelijk en moreel juist handelen?
Filosofische reflecties op de plaats van cultuur, democratie, recht en wetenschap in onze complexe samenleving maken duidelijk dat het van levensbelang is om de mens te zien als een vrij wezen. Maar hoe combineren we dat met het idee dat we een speelbal zijn van aangeboren driften en aangeleerde gewoontes? Het Dr. Jekyll & Mr. Hyde karakter van de mens heeft daarmee gevolgen voor de manier waarop wij denken over organisaties, bedrijven, markt en consument: hoe kunnen (en moeten) organisaties en bedrijven, maar ook de leidinggevenden en hun medewerkers, moreel juist handelen in een omgeving van kapitalisme en competitie, van concurrentie en consumptie? In een wereld die door en door economisch is, is de vraag naar redelijk en moreel juist handelen groter dan ooit.

De Tilburgse master Filosofie sluit aan bij het profiel van onze universiteit: mens- en maatschappijwetenschappen. De mens is lang niet zo'n autonoom individu als we lang dachten. Economisch en psychologisch onderzoek laat zien dat mensen vaak eerder intuïtief beslissingen nemen dan weloverwogen. Als menselijk gedrag niet te vangen is in één vorm van rationaliteit, wat betekent dat dan voor ideeën als 'vrijheid', 'moraal' en 'bewustzijn'? En voor actuele maatschappelijke thema's als maatschappelijk verantwoord ondernemen, consumentisme, democratisering van bestuur, populisme, zelfbeschikking, fundamentalisme en het belang van kunst en cultuur?

Admission requirements

Please enquire

More information about Master Admission

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

Facebook

Share your thoughts on
studying abroad.

Join the study in the Netherlands facebook community!

We use non-commercial cookies only. More information. Close this message.×